Kim jesteśmy?

Wspólnota “Chefsiba” to już ponad sto osób połączonych pasją życia wiary w Jezusa Chrystusa, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. To Bóg sprawia, że chce się nam żyć, działać dla dobra innych, przezwyciężać okoliczności, rozwijać się… Małżeństwa, rodziny, “single”, studenci, seniorzy, nastolatkowie i dzieci: spotykamy się razem, czerpiąc z energii młodszego pokolenia i życiowego doświadczenia osób starszych.

 

Pomagamy w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z członków Wspólnoty.

 

Ponieważ “Chefsiba” to wspólnota katolicka otwarta na ekumenizm, tworzą ją katolicy i niekatolicy. W codziennym działaniu koncentrujemy się na wspólnych głównych prawdach chrześcijańskich, szanując wzajemnie różnice kultury i przekonań innych środowisk naszej wiary. Jezus pozwala nam być i działać razem, a jednocześnie być wiernym temu obszarowi Kościoła, w którym Bóg każdego z nas postawił.

 

Opiekę duszpasterską nad Wspólnotą sprawują księża orioniści: ks. prowincjał Antoni Wita FDP oraz ks. Piotr Jasek FDP. A z ramienia Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – ks. bp Rafał Markowski.

Wizja Chefsiby

„Ludzie w Bogu zakwitną!
Jako wspólnota odkrywamy
kim jesteśmy w Chrystusie,
co w Nim mamy,
co możemy.
I dzielimy się tym z innymi.”

Strategia Wspólnoty Chefsiba

„Czynimy uczniów, którzy uczynią kolejnych uczniów!”

(2 Tm, 2,2-3: Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych.)

Charyzmat Wspólnoty Chefsiba


 1. Chrystocentryczność
 2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary
 3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary
 4. Ekumenizm
 5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga
 6. Dzielenie się Dobrą Nowiną
 7. Apostolstwo i misje

Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba


 1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni
 2. Szczere, braterskie relacje z ludźmi, którzy znają Boga
 3. Członkostwo i traktowanie wspólnoty serio
 4. Wzrastanie jako uczeń Chrystusa
 5. Reprezentowanie Boga czynem i słowem